Pomiary geodezyjne w Bytomiu. Zakres usług inżynierskich oraz cennik pomiarów

Komu dedykujemy nasze usługi geodezyjne?

Nasza oferta geodezyjnej obsługi wszelkich budów dedykowana jest firmom budowlanym i projektowym, ale także wszelkim klientom indywidualnym nie tylko na terenie Bytomia i okolicznych miast, ale całego województwa Śląskiego. Często pracujemy również w okolicznych miastach. Nierzadko wykonujemy pomiary geodezyjne w Zabrzu czy Piekarach Śląskich.

Realizacja najczęściej rozpoczyna się od stworzenia mapy do celów projektowych. Zawieramy tam informacje o usytuowaniu obiektów budowlanych i na jej podstawie prawidłowo projektujemy zagospodarowanie terenu. W przypadku, gdy chcemy zaprojektować obiekt w mniejszej odległości od granicy nieruchomości niż 4 metry – konieczna jest aktualizacja danych ich przebiegu. Posiadamy spore doświadczenie we współpracy na budowach obiektów przemysłowych i handlowych o większym stopniu skomplikowania. Pozwala to również na stosowanie nowoczesnych metod, które dają nam możliwość spełniania Państwa oczekiwań.

Co pozwala nam wykonywać pomiary geodezyjne z taką skutecznością?

Skuteczność w tyczeniu budynków zawdzięczamy wykorzystywaniu sprzętu o najwyższej dokładności kątowej i liniowej. Powoduje to bezbłędność pomiarów.

Czemu służy wykonywanie pomiarów inwentaryzacyjnych?

Pomiary inwentaryzacyjne wykonywane są w celu stworzenia map powykonawczych, w których uwzględniamy nowe elementy zagospodarowania terenu. W dalszej kolejności sporządzamy szkice branżowe, bez których niemożliwe jest uzyskanie pozwoleń na użytkowanie sieci. Wykluczamy wszelkie niezgodności z projektem zagospodarowania terenu poprzez analizę pomiarów inwentaryzacyjnych.

Na jakiej podstawie wydawane jest pozwolenie na użytkowanie obiektu?

Pozwolenie na użytkowanie obiektu w Bytomiu jest wydawane na podstawie map powykonawczych i szkiców branżowych sporządzanych w oparciu o analizę pomiarów inwentaryzacyjnych. Mapy powykonawcze są składane, z pozostałą dokumentacją i oświadczeniem geodety o zgodności projektu, do Nadzoru Budowlanego, a następnie po ich analizie, wydawane jest pozwolenie.

Co charakteryzuje nasze usługi z zakresu kompleksowej obsługi geodezji inwestycji budowlanych?

Wykonywane przez nas usługi kompleksowej obsługi geodezji inwestycji budowlanych charakteryzuje rzetelność i dokładność. Wszystko dzięki temu, że sprzęt, który wykorzystujemy cechuje największa precyzja pomiarowa. Są to tachimetry robotyczne, niwelatory kodowe eliminujące ludzkie błędy odczytu i celowania. Praca w środowisku CAD pozwala nam tworzyć opracowania graficzne, które dokumentują przebieg inwestycji. Dodatkowo posługujemy się chmurami punktów, które tworzymy z zastosowaniem technologii 3D oraz modele przestrzenne, które pomagają przy projektach wielkopowierzchniowych, a także praca w środowisku BIM.

Dla budynków o jakim charakterze wykonujemy mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych wykonujemy najczęściej dla obiektów mieszkalnych takich jak domy jednorodzinne. Sporządzamy je również dla budynków użyteczności publicznej, wielkopowierzchniowych inwestycji drogowych lub liniowych projektów uzbrojenia ziemnego. Bez znaczenia jest wielkość oraz charakter obiektu pod który wykonywana jest mapa do celów projektowych, gdyż każdy projekt jest wykonywany z dbałością o szczegóły.

Jakie metody wykorzystujemy do tworzenia map do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych tworzone są za pomocą klasycznych metod umożliwiających pozyskiwanie danych, takich jak tachimetria + GPS czy fotogrametryczne metody niskiego pułapu. Użycie drona w geodezji daje nam możliwość uzyskania dużo dokładniejszych opracowań niż przy metodach bezpośrednich, co jest istotne przy projektowaniu inwestycji w dzielnicach Bytomia jak Stroszek, Nowy Dwór czy Karb.

Na jakie dodatkowe usługi decydują się klienci korzystający z tworzenia map do celów projektowych?

Poza tworzeniem map do celów projektowych, oferujemy Państwu również dołączenie numerycznego modelu terenu do mapy wektorowej. Poza tym dysponujemy możliwością stworzenia numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), gęstej chmury punktów, modeli 3D z nałożoną teksturą, modeli warstwicowych czy georeferencyjnej ortomozaiki (ortofortomapy).

Co pozwala nam wykonywać tyczenie budynków i sieci zbrojeń?

Usługę tyczenia budynków oraz sieci zbrojeń wykonujemy na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), który jest częścią projektu budowlanego.

Jak, po kolei, wygląda usługa tyczenia budynków i sieci zbrojenia?

Tyczenie budynków i sieci zbrojenia zaczynamy od precyzyjnego sprawdzenia granic nieruchomości. Sprawdzamy ją za pomocy szkiców katastralnych i sprzętu charakteryzującego się najwyższą precyzja pomiarową. Wykonujemy tyczenie domów jednorodzinnych, budynków handlowych, tyczenie obiektów produkcyjnych oraz magazynowych, wielokondygnacyjnych obiektów biurowych i mieszkalnych, ale również tyczenie dróg, torowisk czy sieci uzbrojenia.

Do czego wykorzystuje się geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza służy do sporządzania szkiców branżowych. Dodatkowo na jej podstawie wykonywane są pomiary i geodezyjna dokumentacja co jest niezbędnym elementem do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów. Wyniki wspomnianych wcześniej pomiarów wprowadzamy do bazy Miejskich i powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Jaki charakter maja wykonywane przez nas pomiary w ramach wykonywania pomiarów specjalnych, a także inwentaryzacji obiektów inżynierskich w Bytomiu?

Wykonujemy pomiary specjalne oraz inwentaryzacje obiektów inżynierskich o charakterze pomiarów geometrii, nie tylko w dzielnicy Blachówka, osiadania, pionowości, deformacji okresowych czy powykonawczo-montażowych. Kontrolujemy również pionowość obiektów wysmukłych, szybów windowych, słupów, deformacji płaszczyzny czy analizy torów podsuwnicowych. Szczegółowej analizie poddawane są również wartości odchyłek względem norm budowlanych i założeń projektowych.

Usługi geodezyjne Bytom Pomiar geometrii linii produkcyjnej wykonywany przez firmę GeoTec
Usługi geodezyjne Bytom Pomiar geometrii linii produkcyjnej wykonywany przez firmę GeoTec

Bytom to miasto położone w województwie Śląskim, w powiecie Bytom, w gminie Bytom. W skład miasta Bytom administracyjnie wchodzi 16 części, m.in.: Stolarzowice, Zgorzelec, Lazarówka, Blachówka, Kolonia Zygmunt, Łagiewniki, Szombierki, Bobrek, Wiktor, Górniki, Rozbark, Stroszek, Nowy Dwór, Karb, Sucha Góra, Miechowice. Do Bytom należy 535 ulic, m.in.: Karola Jochymczyka, Zamkowa, Parkowa, Partyzantów, Dębowa, Palińskiego, Browarniana, Ludwika Pasteura, Stanisława Małachowskiego, Jana Wróbla. W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Radzionków, Orzech, Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Ptakowice.