Profesjonalne usługi geodezyjne w Chorzowie

Kto w Chorzowie powinien zdecydować się na naszą usługę geodezyjnej obsługi budowy?

Kierujemy nasze usługi do wszystkich klientów, począwszy od klientów indywidualnych, kończąc na firmach projektowych i budowlanych. Z usług geodezyjnych GEOTEC w Chorzowie można korzystać na terenie dzielnicy Pniaki, Szarlociniec czy Maciejkowice.

Co jest konieczne do realizacji geodezyjnej obsługi budowy?

Niezbędnym elementem jest mapa projektowa, która zawiera wszystkie informacje o rozmieszczeniu obiektów budowlanych. Ponadto to właśnie ona jest bazą do zaprojektowania zagospodarowania terenu. Jeżeli klient chce zaprojektować budynek w Chorzowie, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nieruchomości, wówczas niezbędna jest aktualizacja danych dotyczących jej przebiegu.

Jakie narzędzia są ważne podczas tyczenia budynków?

Najważniejszy jest sprzęt, cechujący się największą precyzją kątową i liniową. Gwarantuje nam to bezbłędne wyniki pomiarów.

Jak wykorzystywane są pomiary inwentaryzacyjne?

Przede wszystkim, na ich podstawie, tworzy się mapy powykonawcze. Uwzględniają one nowe elementy zagospodarowania terenu. Analizujemy je również, aby wykluczyć każdą niezgodność z projektem zagospodarowania działki. Szkice branżowe, które tworzymy w dalszym etapie, umożliwiają nam uzyskanie pozwoleń na użytkowanie sieci.

Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu w Chorzowie?

W Chorzowie, tak jak w okolicznych miejscowościach, takich jak Świętochłowice, Bytom czy Piekary Śląskie, uzyskuje się pozwolenie na podstawie map powykonawczych, szkiców branżowych, oświadczenia geodety o zgodności z projektem i innych dokumentów. Całą dokumentację składa się do Nadzoru Budowlanego, który wydaje pozwolenie.

Dla kogo polecamy usługę geodezji inżynieryjnej?

Z uwagi na nasze bogate doświadczenie przy pracach tego typu, polecamy tę usługę zwłaszcza dla klientów dużych firm budowlanych. Nowoczesne metody pomagają nam osiągnąć pełne zadowolenie naszych klientów.

Jakich narzędzi używamy obsługując geodezję inwestycji budowlanych?

Używamy tylko sprzętu gwarantującego nam precyzje pomiarów i eliminację ludzkich błędów odczytu. Zaliczamy do niego niwelatory kodowe i tachimetry robotyczne. Dzięki jego wysokiej jakości sprzętu, nasze usługi są dokładne i rzetelne. Opracowania graficzne dokumentujące przebieg inwestycji tworzymy za pomocą środowiska CAD, z kolei technologia 3D przydaje się do projektowania wielkopowierzchniowych inwestycji.

Dla jakich budynków polecamy usługę tworzenia map do celów projektowych w Chorzowie?

Z zasadzie nie ma znaczenia rozmiar obiektu dl którego sporządzamy mapę. Podejmujemy się zarówno obsługi domów jednorodzinnych w Szarlocińcu, obiektów użyteczności publicznej w Antonowcu czy inwestycji drogowych i uzbrojenia podziemnego. Bez znaczenia w jakiej dzielnicy i jakich rozmiarów jest obiekt, gwarantujemy indywidualne podejście i dbałość o detale.

Jakie narzędzia pozwalają nam na uzyskanie dokładnych danych do stworzenia map do celów projektowych?

Do klasycznych metod używanych przez nas możemy zaliczyć tachimetrię + GPS, a także metody fotogametryczne. Jeśli jednak zależy nam na uzyskaniu bogatszych opracowań, sięgamy po geodezję z powietrza za pomocą drona, dzięki któremu uzyskujemy dużo lepsze wyniki niż te uzyskane przy użyciu metod bezpośrednich.

Z jakich innych usług można skorzystać poza tworzeniem mapy do celów projektowych?

Proponujemy Państwu możliwość stworzenia usług uzupełniających takich jak tworzenie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), gereferencyjnej ortomozaiki, modeli warstwicowych lub modeli 3D z nałożoną teksturą.

Co obejmuje usługa tyczenia budynków i sieci uzbrojenia?

Oferujemy tyczenie budynków mieszkalnych w Kleszczowie, obiektów handlowo usługowych, tyczenie hali produkcyjnych, wielkokondygnacyjnych budynków biurowych, a także dróg oraz torowisk w Żwace. Korzystamy w tym celu ze szkiców katastralnych. Posiłkujemy się sprzętem o najwyższej jakość, a także sprawdzamy granice nieruchomości. Bazą do wykonywanego przez nas tyczenia jest Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT).

Kiedy korzystamy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Ma ona swoje zastosowanie podczas sporządzania szkiców branżowych, a także tworzenia pomiarów oraz geodezyjnej dokumentacji co jest wymagane podczas uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Dodatkowo wprowadzamy jej wyniki do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Jaki jest zakres naszych usług pomiarowych na terenie Chorzowa?

Wykonujemy również specjalistyczne pomiary geodezyjne, takie jak osiadanie, pionowość, geometria i deformacje wraz z inwentaryzacją powykonawczą obiektów inżynierskich. Są to między innymi pomiary geometrii, pomiary pionowości, powykonawczo-montażowe czy osiadania. Poddajemy kontroli także deformacje płaszczyzny i torów podsuwnicowych. Podczas każdego z pomiarów, analizujemy odchyłki względem norm i założeń ustalonych dla projektu.