Geodezja Tarnowskie Góry. Poznaj usługi i cennik pomiarów geodezyjnych

Dla jakich klientów przygotowaliśmy naszą ofertę geodezyjnej obsługi budowy?

Kierujemy nasze usługi dla klientów indywidualnych, jak i wszelkich firm budowlanych i projektowych. Obszar świadczenia naszych usług geodezyjnych to nie tylko Tarnowskie Góry i okoliczne miejscowości, jak np. pomiary geodezyjne w Bytomiu, ale całe województwo Śląskie.

Jak wygląda każdy z etapów realizacji geodezyjnej obsługi budowy?

W pierwszej kolejności tworzymy mapę do celów projektowych. Umieszczone są w niej wszystkie niezbędne informacje o umiejscowieniu obiektów budowlanych. Pozwala nam to na prawidłowe zaprojektowanie zagospodarowania terenu. Projekty obiektów, które planowo są umieszczane w odległości mniejszej niż 4 metrów od granicy działki wymagają aktualizacji danych jej przebiegu.

Co zapewnia nam precyzję pomiarów inwentaryzacyjnych?

Najwyższa dokładność kątowa oraz liniowa naszego sprzętu umożliwia nam precyzyjne i bezbłędne wykonywanie pomiarów geodezyjnych niskiego pułapu oraz fotogrametria niskiego pułapu.

Do czego je wykorzystujemy?

Pomiary inwentaryzacyjne umożliwiają nam sporządzanie map powykonawczych. Możemy zawrzeć w nich wszystkie elementy zagospodarowania teren. Następnie tworzymy szkice branżowe, niezbędne, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie sieci. Analizujemy pomiary, co pozwala nam wykluczyć ewentualne niezgodności z projektem zagospodarowania terenu.

Jakie są kryteria uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu?

Niezbędne pozwolenia na użytkowanie budynku możemy uzyskać na podstawie: map powykonawczych i szkiców branżowych wykonanych po analizie pomiarów inwentaryzacyjnych. Składamy je w zestawie z kompletną dokumentacją oraz oświadczeniem geodety do nadzoru budowlanego. Bez względu czy jest to jedna z dzielnic miasta jak np. Rybna czy Lasowice, czy mniejsze miejscowości dookoła jak Nowe Chechło, pozwolenie jest uzyskiwane według tych samych kryteriów.

Kto jest adresatem naszej oferty usługi geodezji inżynieryjnej?

Posiadamy doświadczenie zarówno w wykonywaniu profesjonalnych pomiarów geodezyjnych dla dużych firm budowlanych, jak i drobniejszych projektów. Realizujemy projekty na terenie całego Śląska. Ze względu na bogate doświadczenie w budowie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i przemysłowych możemy stosować coraz nowocześniejsze metody pracy. Przekłada się to na wyższą dokładność pomiarową, tempo pracy oraz zadowolenie naszych klientów.

Co wyróżnia nasze usługi z zakresu kompleksowej obsługi geodezji inwestycji budowlanych?

Realizujemy nasze prace inżynierskie przy użyciu sprzętu o największej precyzji pomiarowej, co jest niezbędne podczas prac w terenie. Posługujemy się tachimetrami robotycznymi, niwelatorami kodowymi eliminującymi ludzkie błędy odczytu. Możemy opracowywać grafiki, które dokumentują przebieg inwestycji. Ponadto tworzymy chmury punktów przy zastosowaniu technologii 3D, modele przestrzenne, jak również pracujemy w środowisku BIM. Gwarantuje to największą rzetelność naszych usług.

Jakie obiekty wymagają tworzenia map do celów projektowych?

Są to wszelakie budynki usytuowane w dzielnicach miasta – Nowe Repty, Stare Tarnowice, Czarna Huta oraz inne, począwszy od budynków mieszkalnych o charakterze domów jednorodzinnych, przez budynki użyteczności publicznej, wielkopowierzchniowych inwestycji drogowych czy liniowych projektów budowlanych. Bez względu na wielkość obiektu oraz jego usytuowanie na terenie Tarnowskich Gór, przykładamy największą uwagę do tworzenia map do celów projektowych.

Które metody się najlepiej sprawdzają podczas tworzenia map do celów projektowych?

Począwszy od tych klasycznych metod pozyskiwania danych, takich jak tachimetria + GPS oraz metod fotogrametrycznych niskiego pułapu z wykorzystaniem drona. Jego użycie pozwala nam na stworzenie bogatszego opracowania niż przy użyciu bezpośredniej metody, co odgrywa kluczową rolę podczas planowania inwestycji.

Jakie inne usługi rekomendujemy podczas tworzenia map do celów projektowych?

Możemy zaoferować Państwu sporządzenie numerycznego modelu terenu wraz z mapą wektorową. Ponadto spośród naszych usług, można wybrać takie jak numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), georeferencyjna ortomozaika (ortofortomapa), modele warstwicowe, chmury punktów czy modele 3D. Pomagamy dostosować rodzaj usługi do miejsca jej wykonywania. W zależności (na przykład od ukształtowania terenu) inna metoda pomiarów może się sprawdzić na dzielnicy miasta Płuczki, a inną na terenie położonej niedaleko miejscowości Radzionków

Do czego wykorzystujemy Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)?

Jest on częścią projektu budowlanego i stanowi bazę do sporządzania sieci uzbrojenia i tyczenia budynków.

Jaki jest zakres obiektów, dla których wykonujemy usługę tyczenia obiektów?

Zakres naszych usług w tej kategorii jest duży. Wykonujemy tyczenie budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, tyczenie obiektów handlowych, tyczenie hali produkcyjnych, wielokondygnacyjnych obiektów biurowych i mieszkalnych, ale również tyczenie dróg i torowisk na terenie całych Tarnowskich Gór. Wykorzystujemy do tego szkice katastralne i sprzęt o najwyższej precyzji pomiarowej. Oczywiście niezbędne jest również sprawdzenie granic nieruchomości.

Jakie zastosowanie ma geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Stosujemy ją w celu sporządzania szkiców branżowych, pomiarów i geodezyjnej dokumentacji. Ponadto jest sporządzana w celu zdobycia niezbędnych pozwoleń na użytkowanie. Wyniki wykonywanych pomiarów wprowadzamy do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Jakie rodzaje pomiarów wchodzą w zakres naszych usług na terenie Tarnowskich Gór?

Pomiary specjalne, które wykonujemy wraz z inwentaryzacją obiektów inżynierskich to między innymi pomiary geometrii, powykonawczo-montażowe, pomiary deformacji okresowych, osiadania, pionowości. Kontrolujemy również obiekty wysmukłe, słupy, szyby windowe. Nasza kontrola może dotyczyć również deformacji płaszczyzny lub torów podsuwnicowych. Analizujemy szczegółowo odchyłek względem norm budowlanych i założeń projektowych.