Wykonujemy usługi geodezyjne w Katowicach od wielu lat

Dla jakich nabywców na terenie Katowic kierujemy usługi geodezyjnej obsługi budowy?

Przeznaczamy naszą ofertę geodezyjnej obsługi budowy dla klientów indywidualnych, ale również dla firm budowlanych oraz projektowych. Chociaż siedziba firmy Geo-Tec mieści się w Gliwicach, to usługi geodezyjne realizujemy na terenie całego województwa Śląskiego: Katowice, Bytom, Zabrze, Żory czy Ruda Śląska.

Na czym polega realizacja geodezyjnej obsługi budowy?

W pierwszej kolejności sporządzamy mapę do celów projektowych. Zawiera ona informacje o usytuowaniu obiektów budowlanych, które pozwalają na prawidłowe zaprojektowanie zagospodarowania terenu. Zaprojektowanie budynków w odległości mniejszej niż 4 m od granic nieruchomości wymaga aktualizacji danych dotyczących ich przebiegu.

Jak wykonujemy tyczenie budynków?

Używamy w tym celu sprzętu, który charakteryzuje się największą dokładnością kątową i liniową. Przez to wyniki naszych pomiarów, używanych do tyczenia budynków, są pozbawione błędów.

Pomiary inwentaryzacyjne – do czego służą?

Analizując je, tworzymy mapy powykonawcze, uwzględniając przy tym nowe elementy zagospodarowania działki. Dalej sporządzamy szkice branżowe, które są konieczne do uzyskania pozwoleń na używanie sieci. Pomiary inwentaryzacyjne poddajemy szczegółowej analizie, sprawdzając czy zgadzają się z projektem zagospodarowania terenu w Mysłowicach.

Jakie warunki musimy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku?

W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku w Katowicach, konieczne jest sporządzenie map powykonawczych, oraz szkiców branżowych. Wykonujemy je po analizie pomiarów inwentaryzacyjnych. Mając już mapę powykonawczą oraz oświadczenie geodety o zgodności z projektem, możemy złożyć wniosek, wraz z dokumentacją, do Nadzoru Budowlanego, który na ich podstawie, wydaje pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Do jakich klientów skierowana jest oferta usługi geodezji inżynieryjnej?

Oferowane przez nas usługi geodezji inżynieryjnej, skierowane są głównie dla kontrahentów dużych firm budowlanych. Spowodowane jest to w dużej mierze naszym obfitym doświadczeniem przy budowie skomplikowanych obiektów handlowych i przemysłowych o dużym rozmiarze. Pozwala nam to na wykonywanie prac przy użyciu nowoczesnych metod, które umożliwiają nam spełnianie oczekiwań klientów.

Dlaczego możemy rzetelnie wykonywać prace z zakresu kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych?

Pracujemy na sprzęcie o najwyższej precyzji pomiarowej, co jest niezbędne przy realizacji prac inżynierskich w terenie. Korzystamy z tachimetrów robotycznych i niwelatorów kodowych, które eliminują ludzkie błędy odczytu oraz celowania. Praca w środowisku CAD pozwala nam wykonywanie opracowań graficznych dokumentujących przebieg inwestycji. Dzięki technologii 3D możemy tworzyć chmury punktów i modele przestrzenne. Jest to przydatne przy projektowaniu wielkopowierzchniowym i pracy w środowisku BIM.

Usługa wykonywania map do celów projektowych – kto powinien z niej skorzystać?

Usługę wykonywania map do celów projektowych kierujemy nie tylko dla domów mieszkalnych, np. jednorodzinnych na Podlesiu, ale również dla wielkopowierzchniowych inwestycji drogowych, a także dla obiektów użyteczności publicznej w Śródmieściu. Nie ma znaczenia na jaką skalę opracowujemy mapę do celów projektowych – do każdego klienta podchodzimy rzetelnie i indywidualnie.

Jakie narzędzia używamy do tworzenia map do celów projektowych?

Zaczynając od metod klasycznych pozyskiwania danych, takich jak tachimetria + GPS, jednak używamy również metody fotogrametryczne niskiego pułapu. Opracowania pozyskane za pomocą drona są o wiele bogatsze od metody bezpośredniej, co jest decydujące dla projektowania inwestycji w Katowicach.

Jaką ofertę polecamy do usługi tworzenia map do celów projektowych?

Dajemy możliwość dodania między innymi numerycznego modelu terenu do mapy wektorwowej. Nasza oferta zawiera również numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), gęstą chmurę punktów, georeferencyjną ortomozaikę (ortofortomapę), modele 3D z dodaną teksturą czy modele warstwicowe.

Jak tworzymy tyczenie budynków i sieci uzbrojenia?

Wykorzystujemy do tego Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) będący integralną częścią projektu budowlanego do wykonywania tyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia.

Na czym polega usługa tyczenia budynków i sieci uzbrojenia?

Wykonywanie tyczenia budynków i sieci uzbrojenia rozpoczynamy od skrupulatnego i wnikliwego sprawdzenia granic nieruchomości. W tym celu używamy szkiców kastralnych. Dodatkowo wykorzystujemy sprzęt o najwyższej precyzji pomiarowej. Zakres naszych usług obejmuje tyczenie domów jednorodzinnych w Dąbrówce Małej, tyczenie hali produkcyjno-magazynowych i obiektów handlowych, tyczenie sieci uzbrojenia, dróg czy torowisk, a także tyczenie wielokondygnacyjnych budynków biurowych.

Dlaczego geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze są niezbędne?

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze są konieczne do zdobycia niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obiektów. W tym celu wykonujemy szkice branżowe, ale także pomiary i geodezyjną dokumentację powykonawczą, np. w Siemanowicach Śląskich. Ponadto wprowadzamy wyniki pomiarów do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Jakie usługi wchodzą w skład pomiarów specjalnych i inwentaryzacji obiektów inżynierskich?

W skład pomiarów specjalnych i inwentaryzacji obiektów inżynierskich oferujemy między innymi pomiary geometrii, deformacji okresowych, pionowości, osiadania, a także pomiary powykonawczo-montażowe. Kontrolujemy także pionowość szybów windowych, deformacji płaszczyzny, a także pionowość obiektów wysmukłych czy słupów. Analizujemy tory podsuwnicowe, jak i również wartości odchyłek względem założeń projektowych i norm budowlanych. W naszej ofercie znajduje się także usługa zaprojektowania rektyfikacji torowiska.

Tyczenie budynku jedną z usług geodezyjnych jakie wykonujemy w Katowicach
Tyczenie budynku jedną z usług geodezyjnych jakie wykonujemy w Katowicach