Do kogo są skierowane nasze usługi geodezyjne w Zabrzu? Ile kosztują poszczególne pomiary?

Nie tylko klienci indywidualni, ale również firmy budowlane oraz projektowe mogą skorzystać z profesjonalnej usługi geodezyjnej. Usługa geodezji inżynieryjnej skierowana jest w głównej mierze do klientów dużych firm budowlanych z Zabrza i okolicznych miejscowości. Posiadamy obszerne doświadczenie przy budowie skomplikowanych budynków handlowych i przemysłowych. Dzięki temu możemy stosować nowoczesne metody pozwalające nam na spełnianie oczekiwań klientów. Skontaktuj się z nami, aby poznać dokładną cenę usługi w Twojej miejscowości.

W jaki sposób realizujemy geodezyjną obsługę budowy?

Po pierwsze, sporządzamy mapę do celów projektowych. W niej zawarte są informację o usytuowaniu obiektów budowlanych. Na ich podstawie możemy prawidłowo zaprojektować zagospodarowanie terenu. Aby zaprojektować budynek w Zabrzu w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nieruchomości, musimy zaktualizować dane dotyczące jej przebiegu.

Jakich narzędzi używamy do tyczenia budynków?

Tyczenie budynków wykonujemy przy pomocy sprzętu z największą dokładnością kątową i liniową. Wówczas wyniki naszych pomiarów są bezbłędne.

Do czego wykorzystujemy pomiary inwentaryzacyjne?

Pomiary inwentaryzacyjne są niezbędne do stworzenia map powykonawczych. Uwzględniamy w nich nowe elementy zagospodarowania działki. Kolejnym krokiem są szkice branżowe konieczne do uzyskania pozwoleń na użytkowanie sieci. Analizujemy pomiary inwentaryzacyjne, aby wykluczyć wszelkie niezgodności z projektem zagospodarowania terenu.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu?

Pozwolenie na użytkowanie budynku w Zabrzu uzyskuje się na podstawie map powykonawczych oraz szkiców branżowych wykonywanych po analizie pomiarów inwentaryzacyjnych. Mapa jest składana do nadzoru budowlanego wraz z pozostałą dokumentacją oraz oświadczeniem geodety o zgodności projektu i na tej podstawie wydawane jest pozwolenie.

Dlaczego nasze usługi z zakresu kompleksowej obsługi geodezji inwestycji budowlanych są tak rzetelne?

Spowodowane jest to używaniem sprzętu o największej precyzji pomiarowej. Pracujemy na nim przy realizacji prac inżynierskich w terenie i jest on do tego celu niezbędny. Są to między innymi tachimetry robotyczne czy niwelatory kodowe, które eliminują ludzkie błędy odczytu i celowania. Środowisko CAD daje nam możliwość tworzenia opracowań graficznych dokumentujących przebieg inwestycji w Biskupicach. Inne narzędzia to chmury punktów tworzone przy użyciu technologii 3D, a także modele przestrzenne przydające się przy projektowaniu wielkopowierzchniowym czy praca w środowisku BIM.

Dla jakich obiektów wykonujemy mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych sporządzane są dla obiektów mieszkalnych takich jak domy jednorodzinne, ale również dla budynków użyteczności publicznej Grybowic, wielkopowierzchniowych inwestycji drogowych w Zabrzu czy liniowych projektów uzbrojenia podziemnego w Czekanowie. Nie ma znaczenia jakiej wielkości jest obiekt dla którego wykonujemy mapy do celów projektowych – każdy projekt traktowany jest przez nas indywidualnie oraz z dbałością o detale.

Z jakich metod korzystamy tworząc mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych sporządzamy dzięki klasycznym metodom pozyskiwania danych, takim jak tachimetria + GPS oraz fotogrametrię niskiego pułapu. Jednak dzięki użyciu drona uzyskujemy opracowania bogatsze niż te przy użyciu metody bezpośredniej, co jest bardzo ważne dla projektowania inwestycji w dzielnicach Zabrza takich jak Helenka czy Maciejów.

Jakie usługi można dołączyć do usługi tworzenia mapy do celów projektowych?

Do usługi tworzenia mapy do celów projektowych umożliwiamy dołączenie na przykład numerycznego modelu terenu do mapy wektorowej. Dodatkowo wśród naszych usług znajdą Państwo numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), gęstą chmurę punktów, modele 3D z nałożoną teksturą, modele warstwicowe lub georeferencyjną ortomozaikę (ortofortomapę).

Na czym polega tyczenie i jak je wykonujemy?

Tyczenie sporządzamy przy pomocy Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT), będącym częścią projektu budowlanego. Rozpoczynamy od precyzyjnego sprawdzenia granic nieruchomości. Wykonujemy ją przy pomocy szkiców katastralnych oraz sprzętu o najwyższej precyzji pomiarowej. W zakres naszych usług na terenie wchodzi tyczenie domów jednorodzinnych, tyczenie obiektów handlowych, tyczenie hali produkcyjnych i magazynowych, tyczenie wielokondygnacyjnych obiektów biurowych i mieszkalnych, a także tyczenie dróg, torowisk czy sieci uzbrojenia.

Do czego służy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Do wykonywania szkiców branżowych oraz pomiarów i geodezyjnej dokumentacji. Sporządzamy ją także, aby zdobyć konieczne pozwolenia na użytkowanie. Wyniki sporządzonych przez nas pomiarów wprowadzamy do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Pomiary specjalne oraz inwentaryzacji obiektów inżynierskich w powiecie Zabrze

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów geometrii, pionowości, osiadania, deformacji okresowych, a także powykonawczo-montażowych. Poza tym kontrolujemy pionowość obiektów wysmukłych, szybów windowych, słupów, ale również deformacji płaszczyzny, jak i również dokonujemy analizy torów podsuwnicowych. Poddajemy szczegółowej analizie także wartości odchyłek względem norm budowlanych i założeń projektowych. również w okolicy Powiatu Zabrze, np: Przyszowice, Szałsza, Czekanów, Paniówki, Makoszowy, Kończyce, Pawłów, Rokitnica, Biskupice, Helenka, Grzybowice, Zaborze, Maciejów, Mikulczyce.

Przykładowo jedną z ostatnich usług geodezyjnych, jakie w ostatnim czasie wykonaliśmy w Zabrzu były pomiary geodezyjne podczas budowy SOR przy szpitalu. Udało nam się uchwycić kilka zdjęć 🙂