Usługi geodezyjne Śląsk: Gliwice, Zabrze i okolice

Oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych. Przy realizacji zleceń korzystamy z klasycznych metod pomiarowych, wzbogaconych o zobrazowania fotogrametrycze. Dzięki temu wychodzimy naprzeciw współczesnym oczekiwaniom Klienta. Dostosujemy się do potrzeb i wielkości zadania.

house3-1000x500

Obsługa budowy

Zaopiekujemy się Twoją budową na każdym etapie jej realizacji. Zaczynając od mapy do celów projektowych, poprzez tyczenie budynku w terenie, aż po inwentaryzacje powykonawcze. Sprawdź!

Obsługa budowy

Obsługa inwestycji - Geodezja Inżynieryjna - Przemysł

To nasza specjalność. Wielokrotnie obsługując wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, inżynieryjne oraz przemysłowe zdobyliśmy spore doświadczenie. Wykorzystujemy najnowocześniejsze metody pomiarowe wzbogacone o zobrazowania z drona (UAV).
Obsługa inwestycji

Mapy do celów projektowych

Aktualizujemy mapy zasadnicze DCP bazując na klasycznych metodach pozyskiwania danych (tachimetria + GPS) oraz fotogrametrii. Do sporządzania map obiektów wielkopowierzchniowych wykorzystujemy mapę hybrydową, w której skład wchodzi ortofotomapa oraz mapa wektorowa.
Mapy do celów projektowych
Geodezja Zabrze GeoTec

Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia

Dbamy, aby obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia w terenie były umiejscowione zgodnie z ustalonym planem zagospodarowania. Podczas tyczenia budynków sumiennie podchodzimy do granic nieruchomości, mając na uwadze szkice katastralne. Do tyczenia osi konstrukcyjnych wykorzystujemy najprecyzyjniejszy sprzęt.
Tyczenie budynków

Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonujemy szczegółową analizę zgodności ukończonej budowy z projektem. Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie konieczne będą pomiary i geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Oferujemy pomiary geometrii, pionowości i osiadania szybów windowych, obiektów wysmukłych, elewacji polegające na kontroli wartości odchyłek wykonawczych względem norm budowlanych.
Inwentaryzacje powykonawcze

Pomiary specjalne obiektów: geometria, pionowości, osiadania, deformacje

Wykonujemy okresowe pomiary geometryczne, deformacji, osiadania obiektów. Mierzymy pionowość szybów windowych, elewacji, słupów wraz z analizą odchyleń względem wartości dopuszczalnych. Przeprowadzamy pomiary i analizy torów podsuwnicowych wraz z projektowaniem rektyfikacji torowiska.
Pomiary geometrii, pionowości, osiadania i deformacji
UAV

Fotogrametria

Nasze usługi geodezyjne poszerzyliśmy o zobrazowania fotogrametryczne wykonywane z niskiego pułapu za pomocą drona. Opracowujemy Numeryczne Modele Terenu, Ortofotomapy, chmury punktów 3D. Wszystko możliwe dzięki zastosowaniu technologii BSL w pozyskiwaniu danych przestrzennych.
Fotogrametria
objętość

Obliczanie objętości mas ziemnych

Specjalizujemy się zarówno w tradycyjnych pomiarach geodezyjnych, jak i nowoczesnych zaawansowanych technologiach, jak modele przestrzenne. Poprzez naloty dronem uzyskujemy zobrazowania UAV. Pozwalają nam one na pomiary objętości i wysokości mas ziemnych, kruszyw w miejscu składowania, hałd, nasypów, kamieniołomów czy wielkości wydobycia w kopalniach odkrywkowych.
Obliczanie objętości mas ziemnych

Skontaktuj się z Nami!

Czekamy by rozpocząć z Tobą współpracę!

Adres

ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00

Telefon

+48 601 303 883

Email

info@geo-tec.pl