Fotogrametria

UAV

Łączymy pasję do nowych technologii z wieloletnią wiedzą dotyczącą pomiarów naziemnych, tworząc opracowania fotogrametryczne. Posiadamy uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego do sterowania Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi o masie startowej do 25 kg. Nasi pracownicy to dyplomanci kierunku zastosowania dronów w inżynierii na Krakowskim AGH.

Metoda pozyskania danych jest niezwykle szybka i skuteczna zarówno dla opracowań mało jak i wielkoobszarowych. Odpowiednie projektowanie nalotu dostosowane do potrzeb klienta pozwala osiągnąć dokładność 3D punktów na poziomie centymetrowym. Dane przekazywane  są w Państwowym układzie odniesienia sytuacyjnym i wysokościowym w bogatym wachlarzu formatów by współpracować z Państwa oprogramowaniem i oczekiwaniami.

Głównymi zaletami pozyskiwania informacji przestrzennych przy pomocy dronów:

 • Duża ilość pozyskanych danych w krótkim czasie nawet dla rozległych obszarów,
 • Dokładne odwzorowanie mierzonego obszaru dzięki dużemu zagęszczeniu danych (około 1000pkt/m²),
 • Wysoka dokładność pomiaru objętości składowisk w stosunku do metod klasycznych dochodząca do 0,5%,
 • Atrakcyjna metoda prezentacji wyników przystępna dla każdego klienta,

Na podstawie nalotów z drona (BSL) możemy pozyskać produkty i wyróżnić następujące zastosowania:

 • Ortofotomapy
 • Obliczanie mas ziemnych i składowisk materiałów
 • Mapy hybrydowe
 • Modele 3D terenu i budynków
 • Gęste chmury punktów
 • Numeryczne Modele Terenu
 • Numeryczne Modele Pokrycia Terenu
 • Inwentaryzacje architektoniczne
 • Siatki wysokościowe
 • Dane do bibliotek BIM
 • Monitorowanie postępu prac budowlanych
 • Ocena stanu technicznego budynków i budowli inżynierskich
 • Ocena stanu drzewostanów, upraw, szkód łowieckich

Galeria

Skontaktuj się z Nami!

Czekamy by rozpocząć z Tobą współpracę!

Adres

ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00

Telefon

+48 601 303 883

Email

info@geo-tec.pl