Pomiary geodezyjne dronem: fotogrametria, ortofotomapa, obliczanie mas ziemnych, numeryczne modele terenu, LiDAR, skaning

UAV

Fotogrametria niskiego pułapu to pozyskanie danych fotograficznych przy pomocy specjalistycznego drona geodezyjnego i przetworzenie ich na dane przestrzenne.

Dział fotogrametryczny w naszej firmie powstał z połączenia pasji do nowych technologii wraz z wieloletnią wiedzą dotyczącą pomiarów naziemnych. Posiadamy uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego do sterowania Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi o masie startowej do 25 kg. Nasi pracownicy to dyplomanci kierunku zastosowania dronów w inżynierii na Krakowskim AGH.

Co to jest ortofotomapa cyfrowa?

Produkty fotogrametryczne opracowywane w naszej firmie charakteryzują się najwyższą precyzją. Fotomapa, fotoplan, mapa fotograficzna, ortofotomozaika – bo tak też jest nazywana, to kartograficzne zobrazowanie danego terenu lub obiektu poprzez dokonanie zdjęć z drona oraz pomiarów naziemnych. Następnie dane przetwarzane są w taki sposób aby każdy obiekt był kartometryczny czyli zgodny ze skalą opracowania oraz możliwe było wykonanie pomiarów i obliczeń jak na mapie klasycznej.

Drony w geodezji pozyskują dane w sposób niezwykle szybki i skuteczny.

Zarówno dla opracowań mało- jak i wielkoobszarowych. Odpowiednie projektowanie nalotu geodezyjnego dostosowane do potrzeb Klienta pozwala osiągnąć dokładność 3D punktów na poziomie centymetrowym. Dane przekazywane są w państwowym układzie odniesienia w bogatym wachlarzu formatów by współpracować z Państwa oprogramowaniem i oczekiwaniami.

Najważniejszymi zastosowaniami danych fotogrametrycznych są:

 • Aktualny ocena stanu terenu w celach przedmiarów projektowych.
 • Pozyskanie informacji o terenie w trudno dostępnym terenie dzięki technologii LIDAR.
 • Analiza aktualnego drzewostanu i roślinności.
 • Okresowy monitoring składowisk materiałów i zaawansowania prac ziemnych.
 • Zobrazowanie rzeźby terenu do przedmiaru prac ziemnych wraz z obliczeniem bilansu.
 • Szybkie i precyzyjne pozyskanie danych przed przystąpieniem do przetargów wykonawczych.
 • Archiwizacja stanu terenu w celu monitorowania postępu prac inwestycyjnych.

Głównymi zaletami pozyskiwania informacji przestrzennych przy pomocy dronów:

 • Duża ilość pozyskanych danych w krótkim czasie nawet dla rozległych obszarów,
 • Dokładne odwzorowanie mierzonego obszaru dzięki dużemu zagęszczeniu danych (około 1000 pkt/m²),
 • Dzięki technologii skanowania LiDAR sensor rejestruje 3 odbicia co umożliwia określenie rzeźby terenu nawet w zalesionym i trudno dostępnym terenie.
 • Wysoka dokładność pomiaru objętości składowisk w stosunku do metod klasycznych dochodząca do 0,5%,
 • Atrakcyjna metoda prezentacji wyników przystępna dla każdego klienta,

Zastosowanie technologii LiDAR w dronie i jego zalety:

W odróżnieniu od klasycznego pozyskania danych przestrzennych metodą fotogrametryczną (przetwarzania zdjęć lotniczych), metoda skanowania pozyskuje współrzędne punktów w oparciu o pomiar bezpośredni. Sensor skanera rejestracji aż 3 odbicia wiązki lasera dzięki temu jest w stanie odwzorować teren nawet w najtrudniej dostępnych obszarach co było do tej pory niemożliwe. Skaner DJI L1 pozyskuje gęstą chmurę punktów w locie z prędkością 240 000 punktów/sekundę. Tak pozyskany produkt możemy poddać procesowi klasyfikacji i pozyskać dane:

 • Dokładna rzeźba terenu w najtrudniej dostępnych i zalesionych terenach.
 • Pozyskanie informacji przestrzennych o obiektach budowlanych i inżynierskich.
 • Dokładne odtworzenie przebiegu linii napowietrznych.
 • Utworzenie płaszczyzn terenu w miejscach gęsto pokrytych niską roślinnością i ich filtracja w celach określenia dokładnego stanu zerowego prac ziemnych przed rozpoczęciem inwestycji.

Do czego można wykorzystać naloty z drona i jakie produkty otrzymać?

Przeprowadzając naloty fotogrametryczne możemy pozyskać następujące produkty:

 • Ortofotomapy.
 • Mapy wektorowe na podstawie zobrazowań lotniczych.
 • Aktualizacje map do celów projektowych na podstawie zobrazowań fotogrametrycznych.
 • Obliczanie mas ziemnych z drona.
 • Okresowe kalkulacje postępu prac wyrobisk kopalni odkrywkowych.
 • Okresowe kalkulacje zasobów składowisk materiałów sypkich.
 • Mapy hybrydowe – ortofoto połączone z wektorami.
 • Gęste chmury punktów również po klasyfikacji.
 • Numeryczne Modele Terenu.
 • Numeryczne Modele Pokrycia Terenu.
 • Inwentaryzacje napowietrznych linii energetycznych.
 • Inwentaryzacje powykonawcze inwestycji.
 • Inwentaryzacje architektoniczne.
 • Siatki wysokościowe.
 • Mapy warstwicowe.
 • Dane do bibliotek BIM.
 • Monitorowanie postępu prac budowlanych.
 • Ocena stanu technicznego budynków i budowli inżynierskich.
 • Ocena stanu drzewostanów i upraw.

Usprawnione usługi fotogrametryczne zostały wprowadzone dzięki realizacji projektu dofinansowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kilka przykładowych produktów fotogrametrycznych

Porównanie numerycznych modeli terenu po klasyfikacji chmury punktów i filtracji danych terenowych.

Szybkie pozyskiwanie danych przestrzennych przy pomocy systemu LiDAR DJI Matrice 300 RTK + DJI Zenmuse L1

Na jakim obszarze wykonujemy pomiary z drona?

Nasza firma geodezyjna obsługuje całe województwo Śląskie: Bieruń, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Gliwice, Imielin, Jastrzębie-Zdrój, Kalety, Katowice, Knurów, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Lędziny, Lubliniec, Łaziska Górne, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Piekary Śląskie, Pszczyna, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Skoczów, Sośnicowice, Strumień, Szczyrk, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tychy, Ustroń, Wilamowice, Wisła, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory.

Naloty fotogrametryczne wykonujemy na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z Nami!

Czekamy by rozpocząć z Tobą współpracę!

Adres

ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00

Telefon

+48 601 303 883

Email

info@geo-tec.pl