Pomiary specjalne obiektów: geometria, pionowości, osiadania, deformacje

WRiT Katowice elewacja

Wykonujemy wszelkiego rodzaju pomiary geometrii i deformacji obiektów, zarówno powykonawczo-montażowe jak i okresowe. Kontrole pionowości szybów windowych, słupów, obiektów wysmukłych, deformacji płaszczyzn. Pomiary i analizy torów podsuwnicowych wraz z zaprojektowaniem rektyfikacji torowiska. Przeprowadzamy szczegółową analizę wartości odchyłek względem norm budowlanych i założeń projektowych.

Galeria

Skontaktuj się z Nami!

Czekamy by rozpocząć z Tobą współpracę!

Adres

ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00

Telefon

+48 601 303 883

Email

info@geo-tec.pl