Geodezja w miejscowości Ruda Śląska – usługi i cennik pomiarów geodezyjnych

Dla jakich klientów skierowane są nasze usługi geodezyjne w Rudzie Śląskiej?

Oferta geodezyjnej obsługi budowy lub specjalistycznych pomiarów geodezyjnych przeznaczona jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla firm budowlanych i projektowych. 

Jak wygląda realizacja geodezyjnej obsługi budowy na terenie Rudy Śląskiej?

Pierwszym krokiem w realizacji jest sporządzenie mapy do celów projektowych, zawierającej informacje o usytuowaniu obiektów budowlanych. Rzetelne dane pozwalają nam na prawidłowe zaprojektowanie zagospodarowania terenu. Kiedy budynki zaprojektowane są w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nieruchomości, aktualizujemy dane dotyczące ich przebiegu.

W jaki sposób wykonuje się tyczenie budynków?

Tyczenie budynków na terenie Rudy Śląskiej wykonywane jest za pomocą sprzętu, który charakteryzuje najwyższa dokładność kątowa, a także liniowa, przez co wyniki naszych pomiarów pozbawione są błędów.

W jakim celu wykonuje się pomiary inwentaryzacyjne?

Na ich podstawie sporządzane są mapy powykonawcze, gdzie uwzględniamy nowe elementy zagospodarowania działki. Następnie wykonujemy szkice branżowe niezbędne do uzyskania pozwoleń na użytkowanie sieci. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne poddawane są szczegółowej analizie pod kątem zgodności z projektem zagospodarowania terenu.

Jakie warunki niezbędne są do uzyskania pozwoleń na użytkowanie w Rudzie Śląskiej?

Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu w Rudzie Śląskiej, musimy wykonać mapy powykonawcze, a także szkice branżowe, które wykonujemy po przeanalizowaniu pomiarów inwentaryzacyjnych. Mapa powykonawcza wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z projektem składane są wraz z pozostałą dokumentacją do Nadzoru budowlanego, na podstawie których wydaje się pozwolenie.

Kto powinien skorzystać z usługi geodezji inżynieryjnej?

Nasze usługi geodezji inżynieryjnej przeznaczone są głównie dla klientów dużych firm budowlanych na terenie województwa Śląskiego: od Gliwic, poprzez Rudę Śląską, aż po Katowice. Nasze bogate doświadczenie przy budowie dużych i skomplikowanych obiektów handlowych lub przemysłowych, daje nam możliwość prowadzenia prac z zastosowaniem nowoczesnych metod, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Co gwarantuje nam rzetelne wykonywanie pracy z zakresu kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych?

Sprzęt o najwyższej precyzji pomiarowej na którym pracujemy jest niezbędny przy realizacjach prac inżynierskich w terenie. Wykorzystujemy do tego tachimetry robotyczne oraz niwelatory kodowe eliminujące błędy ludzkie odczytu oraz celowania. Dzięki pracy w środowisku CAD możemy wykonać wszystkie opracowania graficzne, które dokumentują cały przebieg inwestycji. Technologia 3D pozwala nam tworzyć chmury punktów, a także modele przestrzenne, które przydają się podczas projektowania wielkopowierzchniowego, a także pracy w środowisku BIM.

Dla kogo skierowana jest usługa wykonywania map do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych sporządzamy zarówno dla domów mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, jak i wielkopowierzchniowe pod inwestycje drogowe czy liniowe uzbrojenia podziemnego. Bez względu na skalę opracowywanej przez nas mapy do celów projektowych, podchodzimy do każdego klienta rzetelnie i indywidualnie.

Co wykorzystujemy do tworzenia map do celów projektowych?

Do pozyskiwania danych wykorzystujemy metody klasyczne, takie jak tachimetria + GPS, ale również metody fotogrametryczne niskiego pułapu. Każde opracowanie uzyskane przy pomocy drona jest znacznie bogatsze od metody bezpośredniej  co jest kluczowe dla projektowania inwestycji.

Co możemy zaoferować do usługi tworzenia mapy do celów projektowych?

Oferujemy możliwość dołączenia między innymi numerycznego modelu terenu do mapy wektorowej. Poza tym w naszej ofercie znajduje się numeryczny model pokrycia terenu (NMPT), gęsta chmura punktów, georeferencyjna ortomozaika (ortofortomapa), modele warstwicowe lub modele 3D z nałożoną teksturą.

Jak wykonywane jest tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia?

Tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia wykonywane jest na podstawie Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT) który jest integralną częścią projektu budowlanego.

Jak wygląda usługa tyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia?

Rozpoczynamy naszą usługę tyczenia budynków od dokładnego i rzetelnego sprawdzenia granic nieruchomości. Używamy do tego szkiców katastralnych. Ponadto posiłkujemy się sprzętem o najwyższej precyzji pomiarowej. W Rudzie Śląskiej zajmujemy się tyczeniem domów jednorodzinnych, tyczenie hali produkcyjno-magazynowych i obiektów handlowych, tyczenie wielokondygnacyjnych budynków biurowych i mieszkalnych, tyczenie sieci uzbrojenia, dróg czy torowisk.

Po co wykonuje się geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze?

Wykonujemy szkice branżowe, ale również pomiary i geodezyjną dokumentację powykonawczą w celu zdobycia niezbędnych pozwoleń na użytkowanie. Dodatkowo wyniki tych pomiarów wprowadzamy do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Co wykonujemy w ramach pomiarów specjalnych i inwentaryzacji obiektów inżynierskich?

W ramach wykonywania pomiarów obiektów specjalnych wykonujemy między innymi pomiary geometrii, pionowości, deformacji okresowych, osiadania oraz dodatkowo pomiary powykonawczo-montażowe. Dodatkowo kontrolujemy pionowość szybów windowych, obiektów wysmukłych, słupów, a także deformacje płaszczyzny. Wykonujemy także analizy torów podsuwnicowych, możliwe jest również zaprojektowanie rektyfikacji torowiska. Analizujemy szczegółowo również wartości odchyłek względem norm budowlanych i założeń projektowych.