Inwentaryzacje powykonawcze

muzeum ślaskie Katowice

Pomiary i geodezyjna dokumentacja powykonawcza z usytuowaniem nowych elementów oraz szkice branżowe wykonywane są na potrzeby uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Wyniki pomiarów wprowadzane są do zasobów Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych. Wykonujemy szczegółową analizę zgodności usytuowania wykonanej inwestycji z projektem zagospodarowania.
Dodatkowo mierzymy geometrię: szybów windowych, obiektów wysmukłych, elewacji, jezdni podsuwnicowych itp. kontrolując wartości odchyłek wykonawczych względem norm budowlanych.

Galeria

Skontaktuj się z Nami!

Czekamy by rozpocząć z Tobą współpracę!

Adres

ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 18:00

Telefon

+48 601 303 883

Email

info@geo-tec.pl