Geodezja Mikołów. Cennik usług geodezyjnych

Dla jakich kontrahentów na terenie Mikołowa przeznaczona jest nasza usługa geodezyjnej obsługi budowy?

Dedykujemy ją nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla firm projektowych czy budowlanych. W samym Mikołowie realizujemy nasze usługi na terenie dzielnic Rusinów, Bujaków, Sośnia Góra czy Kolonia Huta. Firma GEO-TEC funkcjonuje jednak na terenie całego województwa Śląskiego, co oznacza, że wykonujemy również pomiary geodezyjne w Rudzie-Śląskiej.

Jak wygląda realizacja geodezyjnej obsługi budowy w poszczególnych etapach?

Pierwszym etapem jest sporządzenie mapy do celów projektowych. To tam zawarte są dane o usytuowaniu obiektów budowlanych. Dane zawarte w mapie są podstawą do prawidłowego zaprojektowania terenu. W przypadku Chorzowa i innych miast, zaprojektowanie budynku w odległości mniejszej niż 4m od granicy nieruchomości wymaga aktualizacji danych jej przebiegu.

Co gwarantuje nam bezbłędność wyników przy tyczeniu budynków?

Naszą gwarancją bezbłędnych pomiarów jest odpowiedni sprzęt. Ten, którego używamy, cechuje się największą dokładnością kątową i liniową.

Pomiary inwentaryzacyjne – do czego ich używamy?

Są one niezbędnym elementem projektu map powykonawczych. Zawierają w sobie nowe elementy zagospodarowania działki. W dalszej kolejności sporządzamy szkice branżowe pozwalające uzyskać pozwolenie na użytkowanie sieci. Analiza pomiarów inwentaryzacyjnych pozwala na wykluczenie niezgodności projektu z planem zagospodarowania.

Jaka dokumentacja jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu w Mikołowie?

Niezbędną dokumentacja to mapy powykonawcze i szkice branżowe wykonywane po analizie pomiarów inwentaryzacyjnych. Składa się je wraz z oświadczeniem geodety o zgodności projektu i innymi dokumentami do Nadzoru Budowlanego, który wydaje pozwolenie.

Kto powinien skorzystać z naszej usługi geodezji inżynieryjnej?

Powinni skorzystać z niej zwłaszcza klienci z dużych firm budowlanych z Mikołowa jak i okolic. Spowodowane jest to naszym bogatym doświadczeniem przy budowie wielkopowierzchniowych obiektów przy użyciu nowoczesnych metod gwarantujących wysoką jakość usług.

Co sprawia, że możemy zapewnić o rzetelności naszej obsługi geodezji inwestycji budowlanych?

Przede wszystkim używamy sprzętu cechującego się największą precyzją pomiarową, który jest niezbędny podczas prac w terenie. Posługujemy się niwelatorami kodowymi eliminującymi ludzkie błędy czy  tachimetrami robotycznymi. Praca w środowisku CAD umożliwia tworzenie opracowań graficznych, które dokumentują przebieg prac inwestycyjnych. Poza tym używamy technologii 3D, modeli przestrzennych oraz pracujemy w środowisku BIM.

Jakie obiekty w Mikołowie wymagają stworzenia map do celów projektowych?

Wykonuje się je bez względu na wielkość obiektu – od domów jednorodzinnych w Kamionce, obiekty użyteczności publicznej w Sośni po wielkopowierzchniowe inwestycje drogowe w Gostyniu. Bez znaczenia na rozmiar obiektu dla którego świadczymy usługi, zapewniamy ich najwyższą jakość.

Jak uzyskujemy dane do tworzenia map do celów projektowych?

Głównie posługujemy się metodami klasycznymi takimi jak tachimetria + GPS oraz metody fotogametryczne niskiego pułapu. W celu uzyskania bogatszych opracowań sięgamy po drona, który gwarantuje dużo dokładniejsze wyniki niż te podczas używania metod bezpośrednich.

Jakie oferty proponujemy do usługi stworzenia mapy do celów projektowych?

W naszej ofercie znajduje się szereg usług uzupełniających tworzenie map do celów projektowych takie jak stworzenie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), tworzenie modeli 3D z nałożoną teksturą, ortofortomapy czy modele warstwicowe.

Z czego korzystamy podczas tyczenia budynków i sieci uzbrojenia?

Podczas wykonywania tej usługi posiłkujemy się Projektem Zagospodarowania Terenu (PZT), który jest częścią projektu budowlanego. Nastepnie, po precyzyjnym sprawdzeniu granic nieruchomości, tyczymy obiekty przy pomocy szkiców katastralnych i sprzętu najwyższej jakości. W zakres naszych usług na terenie Mikołowa wchodzi tyczenie dużych obiektów produkcyjno-handlowych, domów jednorodzinnych w Śmiłowicach, innych budynków mieszkalnych, a także dróg czy sieci uzbrojenia.

Do czego używa się geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Używamy jej do sporządzania szkiców branżowych, a także pomiarów, geodezyjnej dokumentacji lub uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie budynku. Wyniki otrzymane podczas pomiarów wprowadzamy do bazy Miejskich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnych i Kartograficznych.

Jakie pomiary oferujemy klientom z Mikołowa?

Bez znaczenia, czy obiektem inwestycji będzie biurowiec czy dom wykonamy odpowiednie pomiary i przygotujemy mapy i pozostałe dokumenty. W zakres naszych usług wchodzą pomiary deformacji okresowych, osiadania, pionowości, pomiary powykonawczo-montażowe. Ponadto oferujemy kontrolę obiektów wysmukłych, a wszystko to wraz z inwentaryzacją obiektów inżynierskich. Przy każdym z pomiarów, poddajemy szczegółowej analizie odchyłki względem założonych norm.